suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Graviditet och föräldraskap

Rådgivningen ger de blivande föräldrarna stöd och råd kring graviditeten och det kommande föräldraskapet. Faderskapet måste erkännas separat om föräldrarna inte är gifta när barnet föds. När två kvinnor får ett barn med hjälp av fertilitetsbehandling, kan den icke-biologiska mamman fastställas som barnets andra mamma. Ansök om familjeförmåner hos FPA. 

Se innehåll relaterat till ämnet:

Graviditet

Rådgivningen följer den gravidas och fostrets välmående under graviditeten.

Ledigheter och förmåner för föräldrar med småbarn

Som småbarnsförälder har du rätt till vissa familjeledigheter, till exempel moderskapsledighet, faderskapsledighet eller föräldraledighet.

Fastställande av faderskap eller moderskap

För att magistraten ska kunna fastställa ett faderskap eller ett moderskap måste personen erkänna faderskapet eller moderskapet.

Att namnge ett barn

Barnets föräldrar ska anmäla barnets namn till befolkningsdatasystemet inom tre månaders från barnets födsel.