suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hjälp med missbruksproblem

Nästan all vård med anknytning till missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel grundar sig på frivillighet. Vården är alltid konfidentiell.  


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 19.7.2019