suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hjälp med missbruksproblem

Nästan all vård med anknytning till missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel grundar sig på frivillighet. Vården är alltid konfidentiell.  

Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion

Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Uppdaterad: 28.1.2019