suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Problem med alkohol, droger eller spel om pengar

När du misstänker att du har problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel om pengar, bekanta dig med guiden som ger råd för

  • hur du kommer igång med förståelsen av den egna situationen
  • varifrån du får hjälp och stöd med alkohol-, drog-, eller läkemedelsanvändning eller med hanteringen av spel om pengar.

Gå till Problem med alkohol, narkotika eller spel om pengar  -guiden