suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Val av vårdenhet på en tillfällig boningsort

Om du bor eller vistas regelbundet eller långvarigt utanför din hemkommun kan du vårdas på din vistelseort även utan att byta vårdplats dit. Orsaken till att man bor utanför sin hemkommun kan vara till exempel arbete, studier, fritid eller att en anhörig eller någon annan närstående bor på orten.

Din vård ska i detta fall basera sig på en vårdplan som har upprättats vid din egen hälsostation. Hälsostationen med vårdansvaret ändras alltså inte om ditt val av vårdenhet för icke-brådskande vård endast gäller hälsovårdstjänsterna som ingår i vårdplanen. 

Mina Kanta-sidorÖppnas i ett nytt fönster. ser du din vårdplan samt dina hälsouppgifter, recept och resultat på laboratorieprover och röntgenundersökningar.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
I samarbete med: Social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppdaterad: 2.11.2021