suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Val av vårdenhet på en tillfällig boningsort

Om du regelbundet eller en längre tid bor eller vistas utanför din hemkommun till exempel på grund av arbete, studier, fritidsintressen eller för att en anhörig eller närstående bor på den andra orten, kan du även få vård i din boendekommun utan att du byter din nuvarande vårdenhet dit. 

Din vård ska i detta fall basera sig på en vårdplan som har upprättats vid din egen hälsostation. Hälsostationen med vårdansvaret ändras alltså inte om ditt val av vårdenhet för icke-brådskande vård endast gäller hälsovårdstjänsterna som ingår i vårdplanen. 

Mina Kanta-sidor ser du din vårdplan samt dina hälsouppgifter, recept och resultat på laboratorieprover och röntgenundersökningar.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
I samarbete med: Social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppdaterad: 2.4.2020