suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Val av hälsostation

Var och en har en egen hälsostation i sin hemkommun. Som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du välja vilken hälsostation du vill använda. Du kan välja din vårdenhet för icke-brådskande vård bland hälsostationerna i din hemkommun och hela landet. Du kan bara vara klient vid en hälsostation samtidigt. Din hälsostation tillhandahåller dig alla tjänster inom primärvården, till exempel läkar- och sjuksköterskemottagning, rådgivningsbyråns tjänster, tandvård samt rehabiliteringstjänster.

Se hälsostationer på Suomi.fi-kartan.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
I samarbete med: Social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppdaterad: 2.11.2021