suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Användning av servicesedel i val av vårdenhet

Om ditt välfärdsområde använder servicesedel, kan du med servicesedeln också välja andra tjänster än dem som erbjuds inom den offentliga social- och hälsovården. Om du inte vill använda servicesedeln ska kommunen anvisa dig till de tjänster som anordnas med offentliga medel. 

Praxis och tjänsteutbudet vid användning av servicesedel varierar mycket på olika håll i landet. Servicesedeln kan ha samma värde för alla användare eller också kan dess värde vara inkomstrelaterat och således beroende av användarens inkomster. Servicesedeln används oftast inom tjänsterna för äldre, tandvården och vissa åtgärder inom den specialiserade sjukvården, till exempel starroperationer. 

För att du ska kunna få en servicesedel måste en representant för välfärdsområdets social- och hälsovården bedöma ditt servicebehov. Du kan få en servicesedel från ditt välfärdsområdets social- och hälsocentral och  den specialiserade sjukvården. 

Som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården har du rätt att känna till din ställning som användare av servicesedeln, servicesedelns värde, priserna som serviceproducenterna tar ut, grunderna för bestämmande av självriskandelen samt det uppskattade beloppet för självriskandelen. Dessutom är det bra att känna till klientavgiften för en motsvarande offentlig tjänst som välfärdsområdet ordnar. Om den offentliga tjänsten är kostnadsfri, ska servicesedeln täcka hela kostnaden för tjänsten. 

Välfärdsområdet ska upprätthålla en förteckning över de privata serviceproducenterna inom hälso- och sjukvården med vilka kommunen samarbetar i ordnandet av tjänsterna. Informationen om serviceproducenterna samt om deras tjänster och priser ska finnas tillgänglig för allmänheten till exempel på kommunens webbplats. 


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
I samarbete med: Social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppdaterad: 15.2.2023