suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sjukdom och anställningsförhållande

Kom ihåg att

  • meddela din arbetsgivare genast du vet tidpunkten för din sjukledighet
  • sjukdom inte är en grund för att avsluta ett anställningsförhållande
  • arbetsoförmåga till följd av sjukdom dock kan vara en grund för uppsägning.Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 2.11.2021