suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sjukdom och anställningsförhållande

Kom ihåg att

  • meddela din arbetsgivare genast du vet tidpunkten för din sjukledighet
  • sjukdom inte är en grund för att avsluta ett anställningsförhållande
  • arbetsoförmåga till följd av sjukdom dock kan vara en grund för uppsägning.

Innehållet på denna sida är nödvändigtvis inte uppdaterat på grund av coronavirussituationen. Aktuell information finns på Statsrådets webbplats på sidan Frågor om coronavirus gällande arbetsliv.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 2.3.2021