suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ekonomiskt stöd till sjuka

Kom ihåg att

  • löntagare, företagare och arbetslösa har rätt till sjukdagpenning
  • dagpenningens belopp påverkas av dina löner, vissa förmåner och andra inkomster.

Om du är arbetsoförmögen under en längre tid än två veckor, har du rätt till FPA:s sjukdagpenning. Om du inte har några arbetsinkomster alls får du minimidagpenning.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 15.11.2021