suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ekonomiskt stöd till sjuka

Kom ihåg att

  • löntagare, företagare och arbetslösa har rätt till sjukdagpenning
  • dagpenningens belopp beror på de tidigare inkomsterna eller avsaknaden av dessa.

Om du är arbetsoförmögen under en längre tid än två veckor, har du rätt till FPA:s sjukdagpenning. Du får minimidagpenning även om du inte har några arbetsinkomster.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 3.2.2020