suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sjukledighet, anställningsförhållande och patientens rättigheter

En sjukdom som medför allvarlig eller långvarig arbetsoförmåga konstateras av en läkare. Det finns ekonomiskt stöd för personer som är på en lång sjukledighet. Sjukdom är inte en grund för uppsägning av ett arbetsförhållande men arbetsoförmåga som följd av en sjukdom kan vara det.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Bestämmande av lång sjukledighet

En sjukdom som medför allvarlig eller långvarig arbetsoförmåga konstateras av en läkare.

Sjukdom och anställningsförhållande

En sjukdom är inte en grund för att avsluta ett anställningsförhållande, men arbetsoförmåga till följd av sjukdom kan vara en grund för uppsägning.

Ekonomiskt stöd till sjuka

Löntagare, företagare och arbetslösa har rätt till sjukdagpenning. Dagpenningens belopp beror på de tidigare inkomsterna eller avsaknaden av dessa.

Patientens rättigheter och patientsäkerhet

Patienter har enligt lag rätt till en högklassig hälso- och sjukvård. Patientens människovärde, övertygelse och integritet ska respekteras.