suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Mental hälsa

Kriser och växlingar i sinnesstämningen är en del av livet, men om du eller någon närstående känner sig nedslagen eller deprimerad en längre tid, eller om symtomen medför stora svårigheter i livet eller om det kan vara fråga om en sjukdom finns det orsak att söka hjälp. 

Se innehåll relaterat till ämnet:

Hjälp vid mentala problem

Social- och hälsocentralen och jouren hjälper vid problem med sinnesstämningen och den mentala hälsan.