suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stöd för närståendevård av sjuka eller handikappade barn eller ungdomar

Om du tar hand om dit långtidssjuka eller handikappade barn där hemma kan du vara berättigad till stöd för närståendevård.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
I samarbete med: Närståendevårdarnas förbund rf
Uppdaterad: 22.6.2020