suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Närståendevårdarens utbildning, lediga dagar och ork

Det är kommunens uppgift att se till att närståendevårdaren orkar och har lediga dagar samt vid behov även ordna bl.a. utbildning och rehabiliterings- och hälsovårdstjänster.

Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
I samarbete med: Närståendevårdarnas förbund rf

Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Uppdaterad: 3.12.2018