suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att vara närståendevårdare

Den hjälp nära anhöriga ger varandra kan i sakta mak bli ett närståendevårdsförhållande. En typisk situation kan vara att en äldre make eller förälder ständigt behöver mer och mer hjälp. 

Se innehåll relaterat till ämnet:

Att bli närståendevårdare

En närstående till en sjuk, handikappad eller äldre person kan vara närståendevårdare och få stöd för närståendevård.

Ekonomiska bidrag för närståendevård

Stöd för närståendevård omfattar tjänsterna för den som vårdas, vårdarens arvode, lediga dagar och tjänster som stöder närståendevården.

Hjälp för att ordna närståendevården

För att ordna närståendevården kan du få t.ex. hemvårdshjälp, redskap, måltids-, bad- och transporttjänster samt stöd för omändringar av hemmet.

Närståendevårdarens utbildning, lediga dagar och orkandet

Det är kommunens uppgift att se till att närståendevårdaren orkar och har lediga dagar samt vid behov även ordna bl.a. utbildning.

Stöd för närståendevård av sjuka eller handikappade barn eller ungdomar

Om du tar hand om dit långtidssjuka eller handikappade barn där hemma kan du vara berättigad till stöd för närståendevård.