suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anvisningar för personer som återvänder till arbetet efter en lång sjukledighet

Om du har varit borta från arbetet länge på grund av sjukdom, kan tanken på att återvända till arbetet oroa dig. Du funderar kanske på hur du ska orka eller på hur du blir emottagen av arbetsgemenskapen. Du kan känna dig osäker på din kompetens eller på hur din hälsa ska klara av arbetet.

Diskutera återgången till arbetet med den läkare som vårdar dig. Fundera på behovet av till exempel deltidsarbete eller arbetsprövning i kombination med rehabilitering.

Kontakta din arbetsplats redan under sjukledigheten. Diskutera dina synpunkter med chefen och berätta hur och i vilket skede det skulle kunna vara möjligt för dig att återvända till arbetet. Många arbetsplatser har anvisningar och handlingsmodeller som stöd för återgången till arbetet. Även fackförbund och arbetsgivarförbund erbjuder rådgivning.

Om du övergår till nya arbetsuppgifter efter sjukledigheten ska du redan på förhand komma överens om inskolning. I vissa fall kan det vara klokt att börja inskolningen i form av exempelvis arbetsprövning. Det är ofta på sin plats att ordna en diskussion om arbetsförmågan. I diskussionen deltar utöver du och din chef även en representant för företagshälsovården, förtroendemannen och/eller din egen stödperson.

Du behöver inte berätta om din sjukdom för arbetskamraterna. Det är emellertid bra att diskutera de nya arrangemangen kring ditt arbete med hela arbetsgemenskapen eftersom det att du arbetar deltid, dina förändrade arbetsuppgifter eller andra arrangemang ofta påverkar även andra på arbetsplatsen.

Om du inte har en arbetsplats att återvända till har du rätt till särskilt stöd av arbets- och näringsbyrån. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande och berätta samtidigt vilka begränsningar din eventuella konvalescenstid eller partiella arbetsförmåga medför. Som arbetssökande som återvänder från en sjukledighet kan du få yrkesvalsvägledning eller hjälp med att ordna utbildning eller arbetsprövning.


    Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
    Uppdaterad: 9.7.2019