suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Återgång till arbetet efter en lång sjukledighet

Om du har varit borta från arbetet länge på grund av sjukdom, kan tanken på att återvända till arbetet oroa dig. Diskutera återgången till arbetet med den läkare som vårdar dig.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Anvisningar för personer som återvänder till arbetet efter en lång sjukledighet

Kontakta din arbetsplats redan under sjukledigheten. Arbetsplatser och förbund har råd som stöder personer som återvänder efter en lång sjukledighet.

Ekonomiskt stöd för att återvända till arbetet

Du behöver inte vara fullständigt arbetsförmögen för att kunna återvända till arbetslivet. Du kan få ekonomiskt stöd för deltidsarbete.