suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tillsyn av livsmedel

Genom att följa med tillverkningen och distributionen av matvaror övervakas matvarornas säkerhet och färskhet.

  • Om du noterar brister i en produkt du köpt, kontakta affären du köpt den i eller tillverkaren.
  • Om du blir sjuk efter en måltid på restaurang eller märker brister i hygienen i affärer, på restaurang eller hos dem som säljer livsmedel, kontakta livsmedelstillsynsmyndigheten eller hälsoinspektören i din hemkommun.

Kommunen har till uppgift att övervaka råvarornas säkerhet samt tillverkningen och distributionen av livsmedel. Inspektörerna kontrollerar lokaler där livsmedel hanteras och åtgärdar fel gällande bristfällig hygien eller förpackningspåskrifter.

Livsmedelsverket leder och utvecklar övervakningen av livsmedel i Finland.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 21.6.2021