suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Personuppgifter och befolkningsdatasystemet

Personuppgifter är alla sådana uppgifter som kan hänföras till en person, till personens familj eller till någon som lever i gemensamt hushåll med personen. Namn, personbeteckning och adress är exempel på personuppgifter.
 


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 22.8.2019