suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Personuppgifter och befolkningsdatasystemet

Personuppgifter är alla sådana uppgifter som kan hänföras till en person, till personens familj eller till någon som lever i gemensamt hushåll med personen. Namn, personbeteckning och adress är exempel på personuppgifter.
 

Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion

Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Uppdaterad: 22.2.2018