suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Personbeteckning

Personbeteckningen är ett identifieringssätt som individualiserar medborgarna bättre än enbart namnet. Det finns människor med samma namn, men inte två personer med exakt samma personbeteckning. Personbeteckningen förblir den samma genom hela livet. Personbeteckningen togs i bruk i Finland på 1960-talet.
 


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 8.7.2021