suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Förbud mot att lämna ut personuppgifter

Du har rätt att förbjuda den registeransvariga för ett personregister att lämna ut dina personuppgifter eller andra uppgifter om dig. Du meddelar om förbud mot utlämning av personuppgifter till den registeransvariga för respektive register.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 26.5.2023