suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Förbud mot att lämna ut personuppgifter

Du har rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige för ett personregister att lämna ut dina personuppgifter eller andra uppgifter om dig. Gör en anmälan om förbudet till den personuppgiftsansvarige.

Du kan till exempel förbjuda utlämnande av uppgifter ur befolkningsdatasystemet så att dina uppgifter inte lämnas ut för 

  • direktmarknadsföring (inbegriper marknads- och opinionsundersökningar)
  • personmatriklar
  • släktforskning
  • uppdatering av kundregister
  • för andra enskilda ändamål ur adresstjänsten.

Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 6.3.2020