suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Flyttning och befolkningsuppgifter

Gör flyttanmälan alltid då du permanent flyttar från en bostad till en annan eller då du bor på en annan adress längre än tre månader. Med flyttanmälan kan du anmäla din ny adress samtidigt både till det rikstäckande befolkningsdatasystemet och till Posten. Befolkningsdatasystemet innehåller basuppgifter om finska medborgare och utlänningar som är stadigvarande bosatta i Finland. Systemet omfattar även uppgifter om byggnader, byggprojekt och lägenheter samt om fastigheter.

Personuppgifter och behandlingen av dem

Personuppgifter är alla uppgifter som kan hänföras till en person, till personens familj eller till någon som lever i gemensamt hushåll med personen. Namn, personbeteckning och adress är exempel på personuppgifter.

Flyttanmälan

Gör flyttanmälan, då du flyttar från en bostad till en annan eller bor på en annan adress längre än tre månader.

Byte av skola

Kontakta barnets eller den ungas nuvarande skola genast då flytten blir aktuell.