suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Avfallssortering

Ta hand om ditt avfall på tillbörligt sätt. Enligt lagen ska en så stor del av avfallet som möjligt sorteras och återvinnas eller återanvändas. 

Sortera avfallet. Ta bioavfall och papper samt glas-, papp-, metall- och plastförpackningarna till separata återvinningskärl. Om din bostadsfastighet saknar separata återvinningskärl, ta det återvinningsbara avfallet till regionala insamlingsplatser. I småhusområden ska bioavfallet om möjligt komposteras.

Du som fastighetsägare ska ordna en mottagningsplats för icke-återvunnet blandavfall, dvs. ett avfallskärl, varifrån avfallstransportörerna kan hämta avfallet. Ett avfallskärl kan tillhöra en fastighet eller vara gemensamt för flera fastigheter. Blandavfallskärlet för ett egnahemshus töms vanligtvis varannan vecka, men den boende kan även komma överens om ett annat tömningsintervall med kommunens miljömyndighet eller med den samkommun som ansvarar för avfallshanteringen.

En del av avfallet måste du själv ta till den regionala servicepunkten för avfallshantering. Sådant avfall är bland annat vitvaror, andra elektriska apparater samt farligt avfall, som impregnerat trä, batterier, färg och lösningsmedel. Du kan också ta det elektriska avfallet till butiker som säljer elektriska apparater. Läkemedelsavfallet tar du alltid till apoteket. 

Om de föremål du vill återvända är stora kan du beställa en avgiftsbelagd hämtning. De instanser som ansvarar för avfallshanteringen ordnar s.k. vårstädningsjippon. De för återvinningscontainers och avfallsflak till bostadsområdena. Arrangörerna erbjuder samtidigt invånarna den nyaste informationen om återvinning.

De som ordnar återvinningen och avfallshanteringen ger dig detaljerade anvisningar för återanvändningen av användningsbara föremål. På exempelvis HRM:s (Helsingforsregionens miljötjänsters) webbplats kan du kontrollera vad de rekommenderar för varje föremål. 


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 12.6.2019