suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Köp bostad eller fastighet

När du köper en bostad köper du vanligtvis antingen en bostadsaktie eller en fastighet. 

Vid vånings- eller radhus köper du aktier i ett bostadsaktiebolag med vilka du får besittningsrätt till en viss lägenhet. Alla aktieägare äger byggnaden tillsammans. När du köper ett egnahemshus, köper du fastigheten, det vill säga huset och tomten huset är beläget på.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 13.3.2020