suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rådgivning i bank- och försäkringsfrågor

Trafikförsäkringar för motorfordon är obligatoriska försäkringar i Finland. Andra försäkringar såsom kaskoförsäkring eller hemförsäkring är frivilliga för konsumenten. Försäkringsbolaget måste bevilja dig de obligatoriska försäkringarna men inte de frivilliga.

Försäkringsbolaget kan till viss del ändra premien och villkoren för din försäkring vid byte av avtalsperiod. Bolaget ska anmäla ändringarna i samband med försäkringspremiefakturan.

Anmäl skadan till försäkringsbolaget inom ett år. Observera att försäkringsbolaget kan ersätta en skadad vara med en ny vara.

Du kan kontakta FINE Försäkrings- och finansrådgivningen om du är missnöjd med ersättningen från försäkringsbolaget. FINE ger även råd om du har frågor om ersättbarheten hos en skada, om ersättningsbeloppet, ersättningsförfarandet, avtalets giltighet eller upphörande. Tjänsten är avgiftsfri.

Du har rätt till ett brukskonto hos bankerna i alla länder inom Europeiska unionen

Bankerna i alla länder i Europeiska unionen måste öppna ett brukskonto åt dig  som du kan använda för att sköta dina bankärenden. Du ska också få ett betalkort kopplat till kontot och eventuella nätbankstjänster. Bankerna kan uppbära en rimlig årsavgift för kontot.

Bankerna får neka till att öppna ett konto åt dig endast om du kan misstänkas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. I en del EU-länder kan bankerna även neka till att öppna konto om du har ett motsvarande konto på en annan bank i samma land.

Bankerna får fritt bestämma om de beviljar dig lån. De får även bestämma om ditt brukskonto har rätten att överskrida saldot eller om det finns möjligheter till kreditarrangemang.

Du kan kontakta FINE om du är missnöjd med den verksamhet som erbjuds av banken eller finansieringstjänsten. Du kan även fråga FINE om kontoanvändning, betalningar, ärenden som gäller missbruk av betalningskort, bostadskredit, arvsfrågor, ändringar i avtalsvillkor eller kvaliteten på placeringsrådgivning.

På FINEs webbplats hittar du mer information om försäkrings-, bank- och placeringsfrågor. 


    Vilka tjänster kan jag få?

    Se relaterade tjänster och servicekanaler.
    Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
    I samarbete med: FINE Försäkrings- och finansrådgivningen
    Uppdaterad: 18.7.2019