suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Den avlidnes nära anhörigas pensioner och förmåner

Barnpension betalas till en person under 18 år och som har förlorat ena eller båda föräldrarna. Som änka/änkling till den avlidne har du rätt till efterlevnadspension. Efterlevnadspension betalas endast ut till personer i äktenskap eller registrerat parförhållande.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Pensioner och förmåner för barn som mist en förälder

Minderåriga barn till en avliden förälder liksom barn under 21 år som studerar kan ha rätt till familjepensioner och ersättningar.

Pensioner och förmåner för änkor och änklingar

En änka eller en änkling kan ha rätt till familjepension och ersättningar efter att maken eller makan avlidit.