suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Pension som intjänats i utlandet

Om du har arbetat i utlandet som företagare eller anställd hos en utländsk arbetsgivare, ansök om pension som intjänats för detta arbete hos pensionsanstalten i landet där du arbetade. Pensionsskyddscentralen skickar din ansökan till utlandet om du bor i Finland och ansöker om pension i ett EU-land, EES-land, Storbritannien, Schweiz eller ett land med vilket Finland har ett bilateralt avtal om social trygghet.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 14.1.2021