suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Åtgärder för att lösa konsumentens problem

Konsumentens rättigheter skyddas av konsumentskyddslagen.

  • Om en tjänst eller vara som du har köpt är felaktig, ska du i första hand förhandla om lämplig kompensation med företaget som sålt tjänsten eller varan.
  • Om förhandlingarna med företaget inte ger resultat kan du få hjälp av konsumentrådgivningen. En konsumentrådgivare ger dig råd och information om konsumentens rättsliga ställning och hjälper till att medla mellan dig och företaget om det behövs.
  • Om konsumentrådgivningen inte lyckas nå en överenskommelse kan du ta ärendet till konsumenttvistenämnden genom en skriftlig begäran om avgörande, där du kräver kompensation från motparten. Nämndens beslut är en rekommendation och inte förpliktande som ett domstolsbeslut.
  • Om motparten inte följer konsumenttvistenämndens rekommendation kan du föra ärendet till domstol för behandling.

Konsumentombudsmannen övervakar hur konsumentskyddslagen och konsumentens intressen förverkligas. Konsumentombudsmannen behandlar i regel inte enskilda tvistemål där en konsument ansöker om kompensation för en felaktig vara eller tjänst. 


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 9.6.2021