suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Betalning av arvsskatt

Skatt ska betalas på egendom som fås som arv eller utifrån ett testamente. Skatteförvaltningen verkställer arvsbeskattningen utifrån bouppteckningshandlingen över arvlåtarens kvarlåtenskap och utifrån skifteshandlingen över ett eventuellt arvskifte.

 


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 8.10.2019