suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bouppteckning och arv

När en person dör kallas den egendom och de skulder som han eller hon lämnar efter sig ett dödsbo. Boet ägs av gemensamt av delägarna fram till arvskiftet.

En bouppteckning över en avlidnes egendom förrättas inom tre månader från dödsfallet. Vid bouppteckningen utreds dödsboets tillgångar och skulder samt arvingar och testamentstagare för arvskifte och arvsbeskattning. 

Skatt ska betalas på egendom som fås som arv eller utifrån ett testamente.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Så här sköter du den avlidnes bank- och försäkringsärenden

Delägarnas samtycke behövs för att den avlidnes medel ska kunna användas.

Så här ordnar du bouppteckning

Bouppteckning ska ordnas inom tre månader från dödsfallet. Vid bouppteckningen utreds bland annat dödsboets tillgångar och skulder.

Hur delas arvet?

Den avlidnes egendom övergår till en ny ägare antingen utifrån arvsrätt eller testamente.

Avvittring av egendom efter att en make eller maka har avlidit

Den efterlevande makan eller maken har utifrån giftorätten rätt till hälften av parets förmögenhet, om inte annat har avtalats i ett äktenskapsförord.

Verkställande av testamente

Om den avlidne har efterlämnat bröstarvingar kan en utomstående ärva den avlidnes egendom endast som förmånstagare i ett testamente.

Betalning av arvsskatt

Skatt ska betalas på egendom som fåtts som arv eller utifrån ett testamente.

Dödsboets förvaltning

Egendomen och skulderna efter en avliden benämns dödsbo. Boet ägs av gemensamt av delägarna fram till arvskiftet.