suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ålderspension

Om du har varit i arbetslivet är din ålderspension den arbetspension som du själv har intjänat under dina arbetsår som anställd eller företagare. Om din arbetspension blir liten får du folkpension som komplettering. Om du inte varit i förvärvsarbete består din ålderspension av folkpensionen. Den kan kompletteras med ett tillägg som kallas garantipension.

Gå i pension flexibelt

Om du är född före 1955 kan du gå i ålderspension från och med 63 års ålder. Pensionsåldern höjs med tre månader per år tills den är 65 år. För personer som är födda 1962–1964 och yngre är 65 år den nedre gränsen för ålderspension. Om du är anställd hos en kommun, staten, kyrkan eller FPA kan det hända att din pensionsålder avviker från det ovan sagda.

Om du är född 1963 eller tidigare och har intjänat arbetspension kan du gå i partiell förtida ålderspension när du har fyllt 61 år. För personer födda 1964 är gränsen för partiell ålderspension 62 år.

Storleken på ålderspensionen

Storleken på den ålderspension som betalas ut varierar beroende på hurdan yrkeskarriär du har bakom dig och hur stor den intjänade pensionen är. Den intjänade pensionen uppkommer framför allt av inkomsterna och tiden i arbetslivet, men också av föräldraledigheter och perioder av sjuk- och arbetslöshetspenning.

Du kan granska ditt eget arbetspensionsutdrag i din arbetspensionsanstalts webbtjänst och göra en uppskattning av den kommande pensionen med hjälp av räknare. Du kan när som helst be din arbetspensionsanstalt om en preliminär uppskattning av din pension och exempel på hur pensioneringsåldern påverkar pensionens storlek.

Arbetspension betalas av arbetspensionsanstalten. FPA betalar folkpension och garantipension. Folkpensionen för en person som bor ensam är något större än en person som lever i äktenskap, samboförhållande eller registrerat partnerskap.

Videor på teckenspråk


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 24.5.2021