suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tillstånd och anmälningar för medborgare utanför EU

Om du är medborgare i ett annat än ett EU-land och du flyttar till Finland för att bli företagare behöver du antingen uppehållstillstånd för företagare eller arbetstagare eller ett uppstartsuppehållstillstånd. Efter att du beviljats uppehållstillstånd för minst ett år ska du även registrera dig hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att få en hemkommun och finländskt personnummer.  

Processen för att grunda ett företag är likadan som för en finsk medborgare, men i vissa situationer kan det ha betydelse var du är bosatt. Du kan utnyttja även Guiden för att starta eget företag. Det är ett enkelt verktyg som ger dig en minneslista på obligatoriska saker som du ska ta hand om då du grundar företag.

Gör företagets etableringsanmälan elektroniskt via Patent- och registerstyrelsens Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ).


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 22.2.2021