suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Integrationstjänster hjälper invandraren

När du som invandrare kommer till Finland är det viktigt att du integrerar dig. Integration innebär att du skaffar dig de kunskaper och färdigheter som du behöver i samhället i Finland. Det finns många olika integrationstjänster, som hjälper dig med integrationen. Också dina familjemedlemmar som flyttar till Finland tillsammans med dig kan ha rätt till integrationstjänster.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 21.6.2021