suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fordon och körtillstånd

Du behöver ett körkort för att framföra ett motorfordon. Du ska också registrera och besiktiga ditt fordon. Transport- och kommunikationsverket (Traficom) svarar för registrering och besiktning av fordon, tillstånd och förarexamina.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Registrering och besiktning av fordon

Du ska registrera och besiktiga ditt fordon. Du får köra endast besiktigade fordon i trafiken.

Körkort och tillstånd

Du behöver tillstånd för att köra motorfordon. Körkorten har indelats i olika kategorier, som visar vilket fordon du får köra med ditt körkort.