suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att flytta från Finland

En flytt till utlandet regleras av avtal mellan länderna. Om du är finländsk medborgare och flyttar till utlandet för mer än tre månader eller om du återvänder till Finland ska du göra en flyttanmälan. En flytt till utlandet och även en tillfällig, över 3 månader lång, vistelse i utlandet ska alltid anmälan till FPA.

Flyttanmälan

Gör flyttanmälan, då du flyttar från en bostad till en annan eller bor på en annan adress längre än tre månader.

Bo och resa inom EU

Praktisk information för den som reser eller flyttar inom EU.