suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Permittering

Permittering innebär att arbetet och löneutbetalningen avbryts tillfälligt så att anställningen fortsätter att vara i kraft. Orsaken till permittering kan vara antingen ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker eller att arbetet tillfälligt minskat.

Ansvarig för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland , Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK

Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Uppdaterad: 11.12.2018