suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

När en anställning hävs utan uppsägningstid

En anställning kan hävas utan uppsägningstid endast av synnerligen vägande skäl. Sådana skäl kan till exempel vara en allvarlig överträdelse eller försummelse av plikter som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet.

Om du varit frånvarande från arbetet i sju eller flera arbetsdagar utan att uppge en giltig orsak till frånvaron kan din anställning anses ha hävts från början av din frånvaro.

Du kan själv häva ditt arbetsavtal med omedelbar verkan utan uppsägningstid om din arbetsgivare bryter mot eller försummar plikter som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet.

Hos staten och kommunerna kan arbetsgivaren häva en tjänstemans tjänsteförhållande om tjänstemannen grovt bryter mot eller försummar sina tjänsteplikter.

Under prövotiden kan både du och din arbetsgivare häva arbetsavtalet utan uppsägningstid. Avtalet får dock inte hävas på osakliga eller diskriminerande grunder, till exempel kortvarig sjukdom eller graviditet.


Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland , Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uppdaterad: 11.12.2018