suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetsintyg

När ditt anställningsförhållande upphör har du rätt att begära ett skriftligt intyg av arbetsgivaren över anställningsförhållandets längd och arbetsuppgifternas art. På din begäran ska arbetsintyget också innehålla ett omnämnande av orsaken till att anställningsförhållandet upphör samt en bedömning av dina yrkeskunskaper och ditt uppförande. 

Arbetsgivaren är skyldig att utfärda ett arbetsintyg om det begärs inom tio år från det att anställningen upphörde. Intyg över yrkeskunskaper och uppförande ska dock begäras inom fem år från det att anställningen upphörde.


Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland , Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uppdaterad: 11.12.2018