suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Examensmotsvarigheter

Det finns inga officiella databaser eller förteckningar om motsvarigheterna mellan examina avlagda i olika länder. Ta reda på motsvarigheten för din examina hos myndigheterna eller läroanstalten där du fortsätter dina studier.

Utländsk examina i Finland

Innan du börjar utöva ditt yrke eller börjar söka jobb i Finland

Om du önskar fortsätta dina studier i Finland ska du ansöka om studierätt vid en finländsk läroanstalt eller högskola. Läroanstalten eller högskolan bestämmer om beviljandet av studierätten och om tillgodoräknandet av dina tidigare studier.

Studieutbudet finns på webbtjänsten studieinfo.fi.

Utredning av jämställandet av en finländsk examina utomlands

Du kan ta reda på motsvarigheten hos din finländska examina enligt myndighetens anvisningar i det land dit du är på väg. Om du tänker studera vidare utomlands ska du följa de anvisningar som läroanstalten ger. 

Med hjälp av referensramen för europeiska examina kan du jämföra examina avlagda i Europa.

Mer information om examinas referensramar får du hos Utbildningsstyrelsen.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 30.6.2021