suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Erkännandet av finländska yrkeskvalifikationer utomlands

Om du söker jobb utomlands ska du kolla upp med myndigheterna i landet om ditt yrke är reglerat där. Om ditt yrke är reglerat ska du begära om att få dina yrkeskvalifikationer erkända enligt myndighetens anvisningar. Praxisen för erkännande varierar i olika länder och branscher.

Om du söker jobb inom EU ska du kontrollera i EU:s databas över reglerade yrken om ditt yrke är reglerat i mållandet. I databasen hittar du även de myndigheter som ansvarar för erkännandet av yrkeskvalifikationerna. 

Om du endast ämnar arbeta tillfälligt i ett EU-land kan det räcka med en anmälan till myndigheten. Inledandet av arbetet kan dock kräva en förhandsgranskning. Då kan du börja arbeta först efter att du fått tillstånd av myndigheten. Tillståndsprocessen kan ta tre månader.

Det europeiska yrkeskortet kan underlätta erkännandet av dina kvalifikationer inom en del yrken.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 30.6.2020