suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Erkännande av yrkeskvalifikation i Finland

Det finns nästan hundra reglerade yrken i Finland som har vissa utbildnings- och arbetserfarenhetskrav på dem som utför yrket. Om ditt yrke är reglerat i Finland ska du ansöka om erkännande av dina yrkeskvalifikationer hos ansvarig myndighet. Handläggningstiden är oftast några månader. Beslutet om yrkeskvalifikationerna är avgiftsbelagt.

Det europeiska yrkeskortet kan underlätta erkännandet av dina kvalifikationer inom en del yrken.

Dessutom krävs hygienpass i livsmedelsindustrin och serveringpass vanligtvis inom restaurangbranschen.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 15.10.2020