suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stöd för sysselsättning

Du får hjälp för jobbsökning, för yrkesvalet och för tankar kring att byta bransch på arbets- och näringsbyrån samt hos privata tjänsteproducenter.

Om du inte får jobb med din nuvarande utbildning,  kan du studera med studiestöd, som läroavtalsstudier, som arbetskraftsutbildning eller med arbetslöshetsförmån efter prövning.

Du kan få arbetslöshetsförmån i fyra månader eller startpeng i högst ett år då du grundar ett nytt företag.

Det finns många sätt att avbryta en långtidsarbetslöshet.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Hjälp för yrkesval och karriärbyte

Arbets- och näringsbyrån och privata serviceproducenter ger dig hjälp med ditt yrkesval.

Jobbsökning och jobbsökarfärdigheter

Kartlägg din kompetens, utnyttja tidigare kontakter och sök arbetsplatsannonser via flera kanaler.

Från arbetslös till studerande

Ger inte din utbildning jobb kan du studera med studiestöd, på läroavtal, i arbetskraftsutbildning eller med arbetslöshetsförmån under vissa villkor.

Från arbetslös till företagare

Du kan få arbetslöshetsförmån i fyra månader eller startpeng i högst ett år då du grundar ett nytt företag.

Långtidsarbetslöshet

Det finns hjälp för att avbryta långtidsarbetslöshet.