suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Unga arbetslösa personers rättigheter och skyldigheter

Om du är under 25 år  och inte har en utbildning efter grundskolan eller gymnasiet, är din första uppgift att utbilda dig i ett yrke. 

Arbets- och näringsbyrån erbjuder särskilt stöd till alla arbetslösa arbetssökande under 25 år och under 30 år som är nyutexaminerade. Dessutom erbjuder många kommuner stöd för att söka studie- och arbetsplats


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 2.12.2020