suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Den arbetslösas hälsa och stöd för välbefinnandet

Som arbetslös har du rätt till hälso- och sjukvårdstjänster och hälsoundersökningar för arbetslösa i din kommun. Om din arbetsförmåga försämrats på grund av en sjukdom, kan du få också rehabilitering.

Vänd dig till kamratstödgrupper vid organisationer för stöd för att upprätthålla den mentala hälsan och psykiskt välmående.

Som arbetslös kan du få rabatt på inträdesbiljetter och få semesterstöd.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 18.1.2022