suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

När du blir arbetslös

  1. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån senast den första permitterings- eller arbetslöshetsdagen. 
  2. Ansök om arbetslöshetsförmån hos FPA eller din arbetslöshetskassa då du varit arbetslös eller permietterad i två veckor.

För att du ska kunna få arbetslöshetsförmån 

  1. håll din jobbsökning i kraft
  2. sök heltidsarbete
  3. samarbeta med arbets- och näringsbyrån eller din hemkommun. 

Du kan ta emot kortvarigt arbete eller deltidsarbete utan att du går miste om möjligheten till arbetslöshetsförmån.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Ansökan om arbetslöshetsförmån

Anmäl dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån och ansök om utkomstskydd för arbetslösa hos FPA eller din arbetslöshetskassa.

Den arbetslösas skyldigheter och mottagande av arbete

För att få arbetslöshetsförmån krävs det att du håller din jobbsökning i kraft , söker heltidsarbete och samarbetar med TE-byrån eller din kommunen.

Unga arbetslösa personers rättigheter och skyldigheter

Om du är under 25 år och saknar yrkesutbildning ska du utbilda dig. Du får stöd av myndigheterna för att söka en studieplats och arbetsplats.

Den arbetslösas hälsa och stöd för välbefinnandet

Som arbetslös har du rätt till hälso- och sjukvårdstjänster i din kommun. Du kan också få rabatt på inträdesbiljetter och få semesterstöd.