suomi.fi
skip_link_main

Att anmäla sig som arbetssökande

Arbets- och näringsbyrån betjänar personer som arbetar och arbetslösa arbetssökande. Om du vill få en arbetslöshetsförmån ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån och söka ett heltidsarbete. Arbetslöshetsförmånen betalas av din arbetslöshetskassa eller FPA.

modular_service_guide_responsible_organization

guide_content_go_to_services_heading

guide_content_go_to_services_description
modular_service_guide_modified_date