suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetslösa personers hälsa och välmående

Då du är arbetslös har du utöver de hälsovårdstjänster som kommunen erbjuder dessutom rätt till en hälsokontroll för arbetslösa. Vänd dig till kamratstödgrupper vid organisationer för stöd för att upprätthålla den mentala hälsan och psykiskt välmående.


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 14.5.2019