suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Työturvallisuus

Työturvallisuutta on edistettävä yhdessä työntekijöiden ja työnantajan kesken. Työnantajan on tunnistettava työstä, työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat vaaratekijät.

Työnantajan on perehdytettävä sinut työhön. Sinulle on annettava riittävät tiedot työn vaaratekijöistä ja sinua on opastettava haittojen estämiseksi.

Työntekijänä sinun on noudatettava työnantajasi määräyksiä ja ohjeita ja muutoinkin edistettävä turvallisuutta työpaikallasi. 

Työturvallisuuslakia sovelletaan 

  • työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön 
  • oppilaan ja opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä
  • työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen osallistuvan työhön
  • siviilipalvelusta suorittavan työhön.

Tekstistä vastaavat: Akava ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos KiT, KT Kuntatyönantajat, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Valtion työmarkkinalaitos VTML
Päivitetty: 9.4.2018