suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Omaishoitajana toimiminen

Läheisten toisilleen antama apu voi muuttua omaishoitosuhteeksi vähitellen. Tyypillinen tilanne on esimerkiksi se, että ikääntyvä puoliso tai vanhempi tarvitsee jatkuvasti enemmän apua.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Omaishoitajaksi ryhtyminen

Sairaan, vammaisen tai ikääntyvän henkilön läheinen voi toimia omaishoitajana ja saada omaishoidon tukea. Omaishoitaja tekee kunnan kanssa sopimuksen.

Omaishoidon taloudelliset tuet

Omaishoidon tukeen kuuluvat hoidettavan palvelut, hoitajan palkkio, vapaapäivät ja omaishoitoa tukevat palvelut, esim. ateria- ja kuljetuspalvelu.

Apua omaishoidon järjestämiseen

Omaishoidon järjestämiseksi voi saada esim. kodinhoitoapua, apuvälineitä, ateria-, kylvetys- ja kuljetuspalveluita sekä tukea kodin muutostöihin.

Omaishoitajan koulutus, vapaapäivät ja jaksaminen

Kunnan tehtävä on huolehtia omaishoitajan jaksamisesta ja vapaapäivistä sekä järjestää tarvittaessa mm. koulutusta ja kuntoutus- ja terveyspalveluita.

Sairaan tai vammaisen lapsen tai nuoren omaishoidon tuet

Jos hoidat kotona pitkäaikaissairasta tai vammaista lastasi, voit olla oikeutettu omaishoidon tukeen.