suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Palvelusetelin käyttäminen hoitopaikan valinnassa

Jos kotikunnassasi on käytössä palveluseteli, voit sen avulla valita muunkin kuin julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun. Jos et halua käyttää palveluseteliä, kunnan on ohjattava sinut julkisin varoin järjestettävien palvelujen piiriin.

Palveluseteliin liittyvät käytännöt ja palveluvalikoima vaihtelevat suuresti eri puolella Suomea. Palveluseteli voi olla kaikille käyttäjille samanarvoinen tai tulosidonnainen, jolloin sen arvo on suhteessa tuloihisi. Kunnissa palveluseteli on useimmiten käytössä vanhuspalveluissa, hammashuollossa ja joissakin erikoissairaanhoidon toimenpiteissä, esimerkiksi kaihileikkauksissa. 

Palvelusetelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi palvelun tarpeesi. Palvelusetelin voit saada kotikuntasi terveysasemalta, sosiaalivirastosta ja muista kunnan tai erikoissairaanhoidon palveluyksiköistä. 

Julkisen terveydenhuollon asiakkaana sinulla on oikeus tietää asemasi palvelusetelin käyttäjänä, palvelusetelin arvo, palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus. Lisäksi sinun on hyvä tietää, minkä suuruinen on vastaavasta kunnallisesti järjestetystä palvelusta määräytyvä asiakasmaksu. Jos kunnallisesti järjestetty palvelu on maksuton, palvelusetelin on katettava kustannukset kokonaan. 

Kunnan on pidettävä luetteloa yksityisistä terveydenhuollon palvelujen tuottajista, joiden kanssa se tekee yhteistyötä palvelujen järjestämisessä. Tiedot palvelujen tuottajista, palveluista ja niiden hinnoista ovat julkisesti saatavilla, esimerkiksi kunnan verkkosivuilla. 


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Teksti tuotettu yhteistyössä: Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Päivitetty: 7.6.2019