suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kuntoutuspalvelut ja kuntoutujan tuet

Jos työkykysi on sairauden tai vamman takia alentunut, voit päästä kuntoutukseen. Kuntoutuksen tarkoitus on ehkäistä työkyvyttömyyttä ja auttaa sinut jälleen työkuntoon. Kelan tai työeläkelaitoksen kanssa sovittuun kuntoutusjaksoon voi hakea tukea.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Kuntoutusmuodot ja kuntoutuspalveluiden tuottajat

Kuntoutuksella voidaan palauttaa sairauden tai vamman takia alentunutta työkuntoa. Kuntoutuspalvelut perustuvat lakiin.

Kuntoutuksen edellytykset ja hakeminen

Kuntoutus ylläpitää ja palauttaa työkykyä. Tiedustele kuntoutukseen pääsyn edellytyksistä sinua hoitavalta lääkäriltä, työeläkeyhtiöstäsi tai Kelasta.

Kuntoutujan taloudellinen tukeminen

Kelan tai työeläkelaitoksen kanssa sovittuun kuntoutusjaksoon voi hakea erilaisia tukia.