suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kuluttajan ongelmatilanteiden ratkaiseminen

Kuluttajan oikeuksia turvaa kuluttajansuojalainsäädäntö.

  • Jos ostamassasi palvelussa tai tavarassa on virhe, neuvottele ensisijaisesti palvelun tai tavaran myyneen yrityksen kanssa sopivasta hyvitystavasta.
  • Jos yrityksen kanssa neuvotteleminen ei tuota tulosta, saat apua kuluttajaneuvonnasta. Kuluttajaoikeusneuvoja antaa neuvoja ja tietoa kuluttajan oikeudellisesta asemasta. Hän myös tarvittaessa avustaa ja sovittelee sinun ja yrityksen välillä.
  • Jos kuluttajaneuvonnassa ei saada erimielisyyttä sovittua, voit viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi kirjallisella ratkaisupyynnöllä, jossa vaadit vastapuolelta hyvitystä. Lautakunnan päätös on suositus eikä velvoittava kuten oikeuden päätös.
  • Jos vastapuoli ei noudata kuluttajariitalautakunnan suositusta, voit viedä asian oikeuden käsiteltäväksi.

Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajansuojalain ja kuluttajan edun toteutumista. Kuluttaja-asiamies ei pääsääntöisesti käsittele yksittäisiä riita-asioita, joissa kuluttaja hakee hyvitystä tavaran tai palvelun virheestä.

Muualta Euroopasta ostetut tuotteet

Jos sinulla on ongelma, joka liittyy toisessa EU-jäsenmaassa, Norjassa tai Islannissa toimivaan verkkokauppaan, ole yhteydessä Euroopan kuluttajakeskuksen Suomen-toimipisteeseen. Euroopan kuluttajakeskus neuvoo ja yrittää löytää sovintoratkaisuja rajat ylittävän kaupan riidoissa. Keskus ei kuitenkaan voi velvoittaa myyjää tai palveluntarjoajaa hyvityksiin tai korvauksiin, jotka liittyvät sopimusrikkomuksiin. 

Euroopan kuluttajakeskus neuvoo sinua rajat ylittävissä kuluttaja-asioissa.

Yksityishenkilöiden välinen kauppa

Jos kävit kauppaa yksityishenkilön kanssa, kaupankäyntinne ei kuulu kuluttajansuojalain piiriin, vaan siihen sovelletaan kauppalakia. Valita tällöin virheestä myyjälle. Jos valituksesi ei johda tulokseen, voit viedä asian käräjäoikeuteen.


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 29.1.2020